¯ close ¯
Nabi-un-Nabi
Yaa wajeehad deenee wal karamee
Wa haleefal ‘ilmee wal hikamee
Nabiyyun, nabiyyun, nabiyyun, nabi
Nabiyyun, nabiyyun, nabiyyun, nabi
Yaa rasulAllahee salaamun alayk
Yaa rafee'aa shanee wa darajee
Rasulun, rasulun, rasulun, rasul
Rasulun, rasulun, rasulun, rasul
Yaa wafeeya al ahdi wa deemamee
Wa hamidas sayi wa shiyami
Aminun, aminun, aminun, aminun
Aminun, aminun, aminun, aminun
Ya rasulAllahee ya umdatanaa
Ya imaamal ambiyaa il umanaa
Khatimun, khatimun, khatimun, khatimun
Khatimun, khatimun, khatimun, khatimun
Wa fakeedal mahdi muttarakun
Minhu bil iflaasi wal adami
Rahimun, rahimun, rahimun, rahim
Rahimun, rahimun, rahimun, rahim
Repeat first stanza
Wa salaatulaahi khaaliqinaa
Tataghash- sha sayyidal umamee
Mustafa, mustafa, mustafa, mustafa
Mustafa, mustafa, mustafa, mustafa
Ahmadal mukhtaree sayyidinaa
Addadal awraqi wad diyami
Kamilun, kamilun, kamilun, kamilun
Kamilun, kamilun, kamilun, kamilun
Gayra annal fadla muntaqabun
Min azimil fadli wal karamee
Karimun, karimun, karimun, karim
Karimun, karimun, karimun, karim
Repeat first stanza

Taken from the album Journey

¯ close ¯